Privacy Verklaring AV Job en jouw persoonlijke gegevens

AV Job Recruitment hanteert een stringent privacybeleid en houdt zich daarbij aan de privacy wet– en regelgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

AV Job Recruitment respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en alle informatie die je ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.

Zo beschermt AV Job Recruitment de privacy van alle sollicitanten en andere bezoekers van haar website en draagt zij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan AV Job recruitment verschaft, niet wordt verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor het is verkregen.

AV Job Recruitment heeft passende administratieve, organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, ongeoorloofde bekendmaking en/of het verlies van deze gegevens.

Persoonlijke gegevens

Onze website is zo opgezet dat je bij inschrijving bij AV Job Recruitment, wordt gevraagd om je cv met informatie over o.a. opleidingen en werkervaring. De aan AV Job Recruitment verschafte persoonlijke gegevens worden vervolgens via een beveiligde verbinding opgeslagen in de lokale database van AV Job Recruitment, op eigen beveiligde servers. Alle gegevens die wij van jou hebben zijn inzichtelijk in een lokale database die alleen toegankelijk is voor AV Job-medewerkers.

Pas nadat wij contact met jou hebben gehad over specifieke vacatures, zullen we jouw gegevens aan de betreffende opdrachtgever bekend maken.

Wij zullen deze opdrachtgever ook attenderen op de vertrouwelijkheid van deze gegevens. Dit betekent dat jouw profielfoto, functie, NAW- en contactgegevens, opleiding en identificatie en overige gegevens alleen bekend gemaakt worden aan opdrachtgevers nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens (recht op vergetelheid)

Je hebt het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van je hebben en om deze gegevens te corrigeren indien deze gegevens onjuistheden bevatten. Neem hiervoor contact met ons op via de contactpagina.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf te identificeren. Uiteraard kun je ons vervolgens verzoeken bepaalde gegevens te verbeteren of aan te vullen. Indien je een beroep doet op het ‘recht van vergetelheid’ (ofwel Right to be Forgotten) zoals opgenomen in de AVG, dan zullen wij daar gehoor aan geven door alle gegevens die bij ons bekend zijn te wissen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (recht van data portabiliteit):

Indien je een rechtmatig beroep doet op het recht van data portabiliteit, zullen wij de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm (te weten: in de vorm van één of meerdere CSV-bestanden) aan jou ter beschikking stellen of – desgewenst – overdragen aan een door jou aan te wijzen derde.

Profielfoto

Indien je ons een profielfoto verstrekt, geef je daarmee toestemming voor het bewaren daarvan en voor het gebruik in jouw CV dat aan opdrachtgevers wordt voorgelegd. Op elk moment kun je ons verzoeken om je profielfoto te verwijderen of te vervangen.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens met het doel om uitvoering te geven aan de AV Job Recruitment dienstverlening. De aan AV Job Recruitment verschafte gegevens worden verder gebruikt om je te berichten over beschikbare vacatures bij onze opdrachtgevers op basis van jouw wensen en kwaliteiten.

Verstrekken gegevens aan derden

Je gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit wordt gedaan in het kader van de AV Job Recruitment dienstverlening en altijd alleen nadat je hier zelf expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Nieuwsbrieven en automatische berichtgeving

Om de verbondenheid met onze kandidaten en opdrachtgevers te behouden en te vergroten, verzendt AV Job Recruitment nieuwsbrieven en andere automatische berichtgeving. Indien je op enig moment geen nieuwsbrieven of andersoortige automatische berichtgeving wenst te ontvangen, kun je je op elk moment kosteloos uitschrijven via de uitschrijven link onderaan in de nieuwsbrief of door een email te sturen aan privacy@avjob.nl.

Social Media Platforms

Het is mogelijk om je aan te sluiten bij social media platforms waaronder Facebook, Linkedin en Instagram. Indien je hieraan deelneemt, is het mogelijk om content te delen. AV Job Recruitment is echter niet verantwoordelijk voor de informatie die je via haar social media platforms deelt. Zij heeft ook geen invloed op hoe deze informatie door anderen wordt verzameld, opgeslagen en/of wordt gedeeld.

Links naar derden

De internetsite AVJob.nl en de AV Job Nieuwsbrief bevatten mogelijk links naar internetsites van derden. Indien je gebruik maakt van een dergelijke link, is AV Job Recruitment niet verantwoordelijk voor en kan zij geen garanties geven voor een juiste verwerking van jouw gegevens. Wij raden je aan om kennis te nemen van het privacy statement van de betreffende derde partij waarnaar je via de link wordt doorgeleid. Het plaatsen van een link op onze website kan niet worden opgevat als goedkeuring door AV Job Recruitment van de achterliggende informatie en eventuele daarbij behorende gegevensverwerking.

De informatie die op deze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Het is AV Job Recruitment toegestaan om dit privacy statement waar nodig aan te passen. Indien je eventuele aanpassingen wilt volgen, raden wij je aan om deze pagina regelmatig te raadplegen. (laatste wijziging 11-01-2022)

Cookies

Cookies

Onze website maakt gebruik van de hieronder opgesomde cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden. Je komt cookies dan ook veel tegen bij websites waarbij je moet inloggen. Een cookie zorgt dat je ingelogd blijft terwijl je de site gebruikt. Essentiële cookies Wij gebruiken bepaalde cookies die noodzakelijk zijn voor de volledige werking van onze site. Doordat wij gebruik maken van deze cookies kun je bijvoorbeeld optimaal gebruik maken van de functionaliteit van onze site.

Google analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Functionaliteitscookies 

Door middel van functionaliteitscookies worden jouw keuzes en voorkeuren op onze site onthouden. Dit helpt ons om jouw ervaring met onze site bij een volgend bezoek te verbeteren.

Prestatiecookies

Deze cookies verzamelen informatie over bezoekers van onze site. AV Job Recruitment krijgt zo een beter beeld hoe bezoekers van onze site de site gebruiken. Met deze informatie kunnen wij de prestatie en de opzet van onze site verbeteren. Hoe kun je deze cookies beheren / deactiveren? Wil je geen cookies ontvangen als je gebruik maakt van onze site, dan kun je de browserinstellingen op je computer en/of telefoon aanpassen zodat je deze niet meer ontvangt. Je kunt je toestel ook zo instellen dat je steeds een melding krijgt wanneer een cookie wordt verzonden, zodat je vervolgens kunt beslissen om deze al dan niet te accepteren. Accepteer je de cookies van deze website niet of kies je ervoor om de cookiesfunctionaliteit uit te schakelen, dan kan het zo zijn dat je niet optimaal gebruik kunt maken van deze site en de daarbij behorende toepassingen. 

(laatste wijziging 11-01-2022)

Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan AV Job Recruitment niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze site is gemaakt en wordt geëxploiteerd door AV Job Recruitment.

Copyright

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen en logo’s is eigendom van AV Job Recruitment of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze content mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AV Job Recruitment.

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de vacature nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de actuele vacatures in de branche.
Ik ga akkoord met de Privacy policy

inloggen