werving & selectie in media

executives - sales - creatives - specialists

Informatie voor opdrachtgevers

AV Job Recruitment is sinds 1996 gespecialiseerd in het vinden van de juiste mensen voor de meest uiteenlopende functies bij mediabedrijven. Veel bedrijven kiezen als vanzelfsprekend voor AV Job bij het invullen van hun vacatures. Vooral als het gaat om posities waarbij discretie en zorgvuldigheid belangrijke factoren zijn. 

Ook bedrijven die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van onze diensten en geïnteresseerd zijn in onze aanpak, nodigen we van harte uit om contact met ons op te nemen. Vaak is een telefoontje voldoende om een inschatting te kunnen maken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. 

AV Job werkt op basis van ‘no cure, no pay’ en bij voorkeur op basis van exclusiviteit. Vacatures waar wij exclusief voor op zoek zijn krijgen altijd prioriteit, er zijn immers geen andere partijen of belangen in het spel. Ook als er geen exclusiviteit kan worden gegeven - bijvoorbeeld omdat de eigen organisatie al een procedure in werking heeft gezet - maken wij vooraf duidelijke afspraken. Zodat alle betrokken kandidaten een professionele en positieve indruk overhouden aan hun sollicitatie, zelfs als ze zijn afgewezen. 

Stap 1: de vacature

Tijdens een telefonische intake waarin we het functieprofiel bespreken, maken wij een inschatting of we de functie in kunnen vullen. Wij zullen vragen naar benodigde kennis en ervaring, maar ook naar de persoonlijke kwaliteiten die verwacht worden. In deze fase komen eveneens de arbeidsvoorwaarden ter sprake. Bij een eerste opdracht komen wij graag langs om de functie nader te bespreken en om persoonlijk kennis te maken. 

Stap 2: de search

Op basis van deze informatie stellen wij een opdrachtbevestiging op en starten we de werving. Onze databases bevatten bijna 20 jaar ervaring en kennis van de markt en zijn altijd het startpunt van onze speurtocht. We benaderen actief interessante kandidaten en komen zo tot een eerste selectie. In sommige gevallen plaatsen we de vacature ook op de website, in de wekelijkse nieuwsbrief en op de verschillende social media. 

Stap 3: de selectie

Mogelijk geschikte kandidaten worden benaderd en uitvoerig door ons geïnterviewd. We kijken daarbij niet alleen naar kennis, ervaring en ambitie maar beoordelen ook of iemand past in de cultuur van de organisatie. Pas in deze fase maken we bekend bij welke organisatie de vacature is. Uiteraard bespreken we de arbeidsvoorwaarden en checken we altijd referenties.

Stap 4: presentatie kandidaten

Wij stellen de meest geschikte kandidaten voor en lichten uiteraard toe waarom wij ze geschikt achten. Vervolgens plannen wij de afspraken voor de kennismakingsgesprekken en bepalen we in overleg een passende locatie. Met beide partijen houden we zorgvuldig overleg over het vervolg van de procedure, of dit nu de afwijzingen betreft of het voeren van de salarisonderhandelingen.

Stap 5: het contract

Zodra er een volledig akkoord is, ontvangt de kandidaat een rechtstreekse overeenkomst van uw organisatie. Pas als de startdatum bekend is en het contract door beide partijen is ondertekend, ontvangt u onze factuur. Uiteraard houden we contact om te horen of de samenwerking ook op langere termijn goed bevalt. En mocht dat - om wat voor reden dan ook - niet het geval zijn, dan denken we direct mee over een goede oplossing.